Kamieniołom w Bolęcinie

Nieczynny do niedawna kamieniołom, którego ściany zbudowane są ze skał środkowego triasu reprezentujących dolne warstwy wapienia muszlowego. Dzięki dużym stromiznom i wietrzeniu nie uległy one sukcesji roślinnej, która postępuje na dnie wyrobiska i u podnóży ścian, głównie za sprawą brzozy.
 
Profil kamieniołomu został zbadany i opisany już ponad 50 lat temu przez Stanisława Siedleckiego, który wyróżnił tu 11 warstw skalnych. Dolne to warstwy gorażdżańskie, a 2 górne – terebratulowe.
 
źródło: http://geotyda.pl

Kamieniołom Bolęcin Kamieniołom Bolęcin Kamieniołom Bolęcin Kamieniołom Bolęcin Kamieniołom Bolęcin Kamieniołom Bolęcin